Univé Stad en Land

Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Als coöperatieve vereniging werkt Univé zonder winstoogmerk, dus haar klanten zijn tevens haar leden. Univé kent een netwerk van 15 zelfstandige Onderlingen met in totaal circa 150 vestigingen. Univé Stad en Land is met 23 kantoren  een van de grootste Onderlingen. Bij Univé Stad en Land kunnen consumenten en bedrijven terecht voor financiële producten en diensten op het gebied van wonen, werken en leven.

Sellsius en Univé Stad en Land

Daar waar steeds meer verzekeraars de focus op online leggen, blijft het voor Univé ook belangrijk dat zij klanten persoonlijk kunnen ontvangen in haar winkels. Sturen op een multichannel benadering wordt bevestigd in klantonderzoek, dat samen met Sellsius werd uitgevoerd. Sellsius denkt met de afdeling marketing en communicatie mee in het verhogen van de service naar klanten en de rol van communicatie (middelen) daarin. We ontwikkelen samen concepten en activatiecampagnes.

IN GESPREK MET DE KLANT

Als je als doel hebt om processen te optimaliseren, zodat klanten nóg tevredener zijn dan ze al zijn, of je concreet iets wilt doen met hun kritische kanttekeningen vanuit intrinsieke klantbehoeftes? Dan ga je met ze in gesprek. Op persoonlijk en betrokken wijze en zo dichtbij mogelijk. Net als Univé zelf is.

Sellsius ontwikkelde en begeleidde een sessie waarin we in gesprek zijn gegaan met (verschillende segmenten) klanten van Univé. In een informele setting, samen met collega’s uit diverse geledingen uit de organisatie als toehoorders, onder de werktitel ‘klantcafé’. Om te horen of open deuren nog net zulke open deuren zijn (maar dan vanuit de mond van de klant), om tot de kern van de klantbehoefte door te dringen met de vraag achter de vraag of geïnspireerd te raken door nieuwe ideeën en richtingen samen mét die klanten. En natuurlijk is er gelegenheid om 1-op-1 door te praten door medewerkers en klanten.

Met voor ons en Univé als belangrijkste uitkomst: een concrete lijst met verbeterpunten en acties waar de dag na de sessie direct aan begonnen kan worden. 

Interne communicatie

Klantcommunicatie en campagnes kunnen nog zo goed bedacht zijn, als er intern geen draagvlak is, wordt de belofte niet waargemaakt. Medewerkers moeten de gedachten achter positionering , communicatielijn en de gemaakte keuzes begrijpen, zich eigen maken en vervolgens uitdragen. Een goede interne introductie is daarom altijd van belang.

Sellsius heeft bij diverse externe campagnes ook de interne component uitgewerkt en uitgerold, waarbij medewerkers niet alleen uitleg krijgen, maar ook actief betrokken en gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan de onderbouwing en de realisatie van de klantbeloften.

Direct mailing woonpakket

Sellsius ontwikkelde een succesvolle direct mailing voor leden, over vernieuwing van de woonhuis- en inboedelverzekeringen, vergezeld van premiemeters, waarop een directe respons werd gevraagd. Het concept van oud naar nieuw werd beeldend extra kracht bijgezet en de beoogde conversie werd ruimschoots behaald.

Hypotheekactie Ommen

Univé Stad en Land vroeg Sellsius een creatief voorstel te ontwikkelen voor een hypotheekactie. In Ommen zijn binnen een nieuwbouwproject 400 woningen gerealiseerd. Met een anders-dan-anders aanpak wilde Univé een groot deel van dat potentieel naar zich toetrekken voor het sluiten van een hypotheek.

Sellsius ontwikkelde hiervoor het concept: ‘Mede mogelijk gemaakt door..’. Een concept dat:

• inspeelt op woondromen;
• aansluit op het landelijke karakter van het nieuwbouwproject;
• faciliterende rol van Univé benadrukt.

Het concept is door vertaald in een landingspagina, actiemail, audiovisuele animatie, Facebook advertising, roll-up banieren en deurhangers. De activatie is verder aangejaagd door de inzet van promo-teams.

 

Dat kan, digitaal!

‘Dat kan, digitaal!’ is de centrale gedachte van de campagne ‘Digitaal Denken en Doen’ van Univé Stad en Land. Belangrijke pijler is daarin dat klanten voor veel zaken makkelijk(er) terecht kunnen op Mijn Univé en we ze daar vanuit service-oogpunt actief naar verwijzen. Voor deze en andere zaken (adviesgevoelige producten of -werkzaamheden), staan overigens ook de winkels  (23 in totaal) voor ze klaar. Doelstelling van de campagne is verhoging van het aantal Mijn Univé accounts, toename van het gebruik van Mijn Univé en toename van het aantal e-mailadressen van klanten en relaties. Alle medewerkers met klantcontact hebben hierin een rol.

Het concept ‘Dat kan, Digitaal!’ is vriendelijk, activerend en richt zich zowel op medewerkers als op klanten. In het conceptbeeld gebruiken we een schrijfletter als ‘tegenhanger’ voor online. Het is duidelijk dat de klant altijd een keuze heeft, alle kanalen staan voor ze open. Het concept is uitgewerkt in diverse interne en externe middelen zoals een folder, narrowcasting, winkelzuil (met ipad), koelkastmagneten, posters en pennen.