Uniek Sporten

Uniek Sporten is een sportservicepunt (loket) in de regio Arnhem, voor mensen met een beperking die structureel (willen gaan) sporten of bewegen. Zij geeft voor deelnemende gemeenten uitvoering aan het lokale sportbeleid en de sportstimulering voor aangepast sporten. De kracht van de organisatie zit in samenwerking tussen overheden, zorg, (speciaal onderwijs) en ondersteunende organisaties.

Sellsius en Uniek Sporten

Om een duidelijke positionering en groeimogelijkheden naar andere regio’s te realiseren is Sellsius gevraagd een logo en pay-off te ontwikkelen. De naam die het aangepast sporten binnen de regio onder één noemer brengt is: Uniek Sporten.

Naam, logo en pay-off laten duidelijk zien waar Uniek Sporten voor staat. Uniek sporten timmert flink aan de weg en is bovendien al landelijk uitgerold. Sellsius werkte ook mee aan het communicatieplan voor de komende jaren.