Privacy

Verzamelde persoonsgegevens

Wanneer je diensten bij ons afneemt, hebben we je persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening te waarborgen. Het kan ook zijn dat je deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Dan wil je natuurlijk dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Maak je geen zorgen: we doen er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals de nieuwe Privacywet voorschrijft.

Persoonsgegevens

Sellsius verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het verlenen en factureren van onze diensten.
• Je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Beveiliging

Sellsius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@sellsius.nl

Bewaartermijn, gegevens en inzage

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen? Geen probleem. Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die wij van jou hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@sellsius.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs mee sturen met het verzoek. Maak wel even ter bescherming van jouw privacy je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) in deze kopie zwart. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Sellsius slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven je informatie niet aan derden voor commerciële doeleinden. We verstrekken alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens van websitebezoek

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Maar we denken wel met je mee. Daarom hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Plus: de informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.