Liander

Liander is een netbeheerder. Ze leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in een groot deel van Nederland (Flevoland, Friesland, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland).
Grote kans dus, dat uw meterkast erop is aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoen andere woningen en bedrijven. Liander ondersteunt lokale energieprojecten en investeert in duurzame producten en diensten voor een betere energievoorziening.

Sellsius en Liander

Het versterken van de positionering, de doorvertaling naar proposities en effectieve communicatieboodschappen en -middelen, zijn uitdagingen waar Sellsius en Liander gezamenlijk voor staan, op zowel de consumenten als de zakelijke markt. Van een merksessie naar een creatieve DM, van productleaflets naar een nieuwe manier van producten en diensten presenteren. En met effect.

PROJECTONDERSTEUNING COMMUNICATIE

Nederland wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een samenleving zonder CO2-uitstoot gerealiseerd hebben en staat daarbij onder meer voor de grote opgave in alle wijken te stoppen met het gebruik van aardgas (warmte-transitie). Dat geldt dus ook voor de circa 1.000 wijken binnen de 160 gemeenten in het verzorgingsgebied van Alliander.

Sellsius werkt samen met het overkoepelende programma-warmtetransitie aan de kernboodschap en ondersteunende communicatiemiddelen voor gemeenten. Want die hebben de regie in de warmtetransitie op lokaal niveau. De gemeenten zoeken op hun beurt weer de samenwerking met woningcorporaties, burgers en andere stakeholders over dit onderwerp. Alliander heeft een aanpak ontwikkeld om er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat gemeenten regie kunnen voeren. Met stappenplannen, gedetailleerde informatie over bestaande netten, informatie over mogelijke alternatieven en de technische en financiële consequenties van die alternatieven.

Liander warmtetransitie
 

De kunst van het combineren

De toekomst schetsen van zon- en windenergie, een belangrijk onderwerp voor Liander, omdat deze energiebronnen andere eisen stellen aan kabelnetwerken en aansluitingen. Voor het onderwerp cablepooling (zon en wind op één aansluiting), ontwikkelde Sellsius het communicatieconcept ‘de kunst van het combineren’.

De conceptinsteek is bedoeld om ketenpartners als projectontwikkelaars, installateurs, parkeigenaren en beleidsmakers, aan te spreken en uit te nodigen om mee te praten over de voordelen en besparingsmogelijkheden van cablepooling. Cablepooling is interessant voor iedereen die zon en wind tegelijkertijd wil toepassen. Want als de zon schijnt, waait het niet en andersom. Iedereen heeft zo zijn eigen rol in het helpen vormgeven van een duurzame toekomst!

Liander cablepooling concept
 

Sluit je aan op de zon!

Als netbeheerder zet Liander zich in om duurzame bronnen van energie toegankelijk te maken en te houden. Voor zonprojecten kan dat op diverse manieren. Het project waar Sellsius bij betrokken werd, richt zich op energiecollectieven. Niet iedere aansluiting is in iedere situatie toe te passen, dat hangt bijvoorbeeld af van de subsidievorm waar gebruik van wordt gemaakt. Om dat inzichtelijker te maken voor zowel het eigen accountmanagement als voor (potentiële) klanten, heeft Liander aan Sellsius gevraagd, middelen te ontwikkelen, die helderheid scheppen omtrent duurzame aansluitingen, zoals zonne-energie.

Onder de noemer ‘Sluit je aan op de zon’ is het eerste concept gelanceerd met een beurspresentatie, omslagmap, brochure, inlegvellen en een interactieve applicatie voor een event gericht op energiecollectieven. 

 

MVO film

Hoe kan Liander mij helpen met het verduurzamen van mijn energievoorziening? Dat was de centrale vraag die Liander beantwoord wilde zien in een kort inspiratiefilmpje voor prospects en zakelijke klanten. Met behulp van bestaand beeldmateriaal heeft Sellsius een audiovisuele presentatie geproduceerd, waarin de ontwikkelingen om ons heen beschreven worden en wat dat betekent voor het energienetwerk en de energievraag.