gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een gemeente met ruim 160.000 inwoners, centraal in Nederland gelegen, midden in het prachtige natuurgebied de Veluwe. Ruimte, ligging en bereikbaarheid zijn belangrijke wapenfeiten van deze gemeente, waar het goed (gezinsvriendelijk) wonen, (kennis-innovatief) werken én (dynamisch) ondernemen is. Het vrijetijdsaanbod van Apeldoorn is veelzijdig, variërend van een rijk horeca- en winkelaanbod tot bekende grote attracties en culturele instellingen.

GEZINSSTAD APELDOORN

Om Apeldoorn nu en later aantrekkelijk te houden als gemeente om te wonen en te werken, om op te groeien en oud te worden, is het strategisch programma ‘Comfortabele Gezinsstad’ in het leven geroepen. Het programma richt zich op goede voorwaarden voor gezinnen in Apeldoorn. Dat gaat daarmee over woningbouw, buitenruimte, fietsen en bewegen, jeugd, gezondheid, aanbod van (sport)verenigingen, kunst en cultuur, onderwijs, sociale voorzieningen en ontmoetings- en speelplekken etc. en vooral de dwarsverbanden daartussen.

Gezinsstad Apeldoorn

 

SELLSIUS EN HET PROGRAMMA

In 2017 is Sellsius aangehaakt voor communicatie-advies op het vierjarige programma, waarbij de speerpunten van het programma geladen worden bij de inwoners en binnen de gemeente zelf.
Er wordt actieve energie gezet op 3 thema’s: buitenruimte voor iedereen, gezond en veilig opgroeien en generaties verbinden. Het doel is om inwoners, ambtenaren, instellingen en het bedrijfsleven uit te nodigen, zich te verbinden en samen te werken om zo (samen) te komen tot nieuwe energie, ideeën en initiatieven. Het programma zal door continue te zoeken naar de juiste dwarsverbanden, partners en samenwerkingsverbanden steeds meer bijdragen aan de eigenschappen van Apeldoorn als gezinsstad.

Interactieve website

We hebben geleerd dat er al veel gebeurt in Apeldoorn voor gezinnen. Dat gaan we beter zichtbaar maken en duidelijker vertellen. We werken samen met 8 ambassadeur gezinnen, die aan de ene kant vertellen waarom Apeldoorn zo’n fijne stad is om te wonen, werken en te leven, maar zelf ook actief bijdragen met ideeën en initiatieven om dit te verbeteren. En dan met name op onderwerpen binnen de centrale thema’s. Deze verhalen worden op o.a. een (nog in ontwikkeling) interactieve website geplaatst en zijn bedoeld om de inwoners van de stad te activeren, aan te haken op projecten en in de toekomst zelf ook verhalen/projecten in te brengen. Want een comfortabele gezinsstad ben je niet, die maak je samen!

CAMPAGNE ‘WAT VIND JIJ VAN HET CENTRUM?

De gemeente Apeldoorn wil het anders doen. Voordat zij een visie voor het centrum gaan ontwikkelen en concrete plannen maken, vragen zij gebruikers van de binnenstad wat zij vinden. Ze draaien de vorming van beleid om. Hoe?Aanleiding voor de campagne is een pilot voor de nieuwe omgevingswet (verwachte invoering 2021). Waardoor meer ruimte komt voor het betrekken van inwoners en bedrijven bij idee- en planvorming in de eigen leefomgeving. Gemeente Apeldoorn gaat vooruitlopend daarop alvast beginnen met een proef voor de Apeldoornse binnenstad.
Met als doel de gebruikers van de binnenstad te activeren op de ontwikkeling van de binnenstad en zich uit te spreken (hun mening te delen) is de campagne: Jij in het centrum uitgerold. Met een strategie gericht op het betrekken van de verschillende doelgroepen, hun commitment te krijgen en vervolgens vast te houden. De burgers moeten het gevoel krijgen er écht toe te doen. Hun stemt telt, sterker nog; hun stem kan medebepalend zijn. Omdat de gemeente denkt dat de inwoners van Apeldoorn het beste zelf kunnen beoordelen hoe ze van de binnenstad een plek kunnen maken die voor iedereen aantrekkelijk, gezellig en leefbaar is.

SELLSIUS EN DE NIEUWE OMGEVINGSWET

Sellsius zorgt voor projectondersteuning binnen de gemeente en ontwikkelde de campagne. Die bestaat uit de inzet van abri’s, stadsgesprekken, een informatieve folder, advertising en content. Op de speciale facebookpagina: Jij in het centrum konden gebruikers van de binnenstad hun mening geven en in discussie gaan met elkaar over diverse thema’s zoals leegstand en veiligheid. Elke week verscheen er een nieuw thema en door middel van Facebook advertising maakten we de gebruikers van de binnenstad bekend met de pagina en hun rol in beleidsvorming. Meer informatie vind je op www.apeldoorn.nl/hetcentrum.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*