gemeente Apeldoorn

Apeldoorn is een gemeente met 160.000 inwoners, centraal in Nederland gelegen, midden in het prachtige natuurgebied de Veluwe. Ruimte, ligging en bereikbaarheid zijn belangrijke wapenfeiten van deze gemeente, waar het goed (kindvriendelijk) wonen, (kennis-innovatief) werken én (dynamisch) ondernemen is. Het vrijetijdsaanbod van Apeldoorn is veelzijdig, variërend van een rijk horeca- en winkelaanbod tot bekende grote attracties en culturele instellingen.

CAMPAGNE ‘WAT VIND JIJ VAN HET CENTRUM?

De gemeente Apeldoorn wil het anders doen. Voordat zij een visie voor het centrum gaan ontwikkelen en concrete plannen maken, vragen zij gebruikers van de binnenstad wat zij vinden. Ze draaien de vorming van beleid om. Hoe?

Aanleiding voor de campagne is een pilot voor de nieuwe omgevingswet (verwachte invoering 2021). Waardoor meer ruimte komt voor het betrekken van inwoners en bedrijven bij idee- en planvorming in de eigen leefomgeving. Gemeente Apeldoorn gaat vooruitlopend daarop alvast beginnen met een proef voor de Apeldoornse binnenstad.

Met als doel de gebruikers van de binnenstad te activeren op de ontwikkeling van de binnenstad en zich uit te spreken (hun mening te delen) is de campagne: Jij in het centrum uitgerold. Met een strategie gericht op het betrekken van de verschillende doelgroepen, hun commitment te krijgen en vervolgens vast te houden. De burgers moeten het gevoel krijgen er écht toe te doen. Hun stemt telt, sterker nog; hun stem kan medebepalend zijn. Omdat de gemeente denkt dat de inwoners van Apeldoorn het beste zelf kunnen beoordelen hoe ze van de binnenstad een plek kunnen maken die voor iedereen aantrekkelijk, gezellig en leefbaar is.

Sellsius en gemeente Apeldoorn

Sellsius zorgt voor projectondersteuning binnen de gemeente en ontwikkelde de campagne. Die bestaat uit de inzet van abri’s, stadsgesprekken, een informatieve folder, advertising en content. Op de speciale facebookpagina: Jij in het centrum konden gebruikers van de binnenstad hun mening geven en in discussie gaan met elkaar over diverse thema’s zoals leegstand en veiligheid. Elke week verscheen er een nieuw thema en door middel van Facebook advertising maakten we de gebruikers van de binnenstad bekend met de pagina en hun rol in beleidsvorming. Meer informatie vind je op www.apeldoorn.nl/hetcentrum.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*